• President
  Mrs. Alka S. Akolkar -
 • Vice President
  Mr. Nirav N. Gadia
 • Gen. Secretary
  Mr. Nishant N. Gadia
 • Treasurert
  Mr. Nandish U. Shah
 • Members
  Mrs. Rupa K. Sanghvi
  Ms. Deepika K. Shah
  Mr. Vishal S. Gharat
  Mr. Vishal P. Bavishi
  Mr. Anuj V. Dargar
 • Supporting Committee
  Ms. Bhumika S. Akolkar